Заштита на лични податоци

Ел Дорадо Доо како сопственик на веб страницата nakit.mk се грижи за вашата приватност согласно со Законот за заштита на личните податоци објавен во „Службен весник на Република Македонија“ бр. 7/05 и 103/08” и Законот за именување и дополнување на законот за заштита на личните податоци. Во овој закон се наведени сите информации и правила кои nakit.mk ги почитува за заштита на личните податоци на своите корисници.

Со посета и користење на услугите на веб страната (nakit.mk) ја давате својата согласност за обработка и употреба на вашите лични податоци согласно Законот.

Добивање на вашите лични податоци

Веб страната nakit.mk можете да ја посетите без внесување на било каква лични информации за себе. Во случај на интерес од ваша страна за информирање или користење на услугите кои ги нуди nakit.mk можеме да побараме одредени информации од вас со цел овозможување на потребната услуга.

Користење на вашите лични податоци

Вашите лични податоци ги користиме за услугите кои ги избирите, а тоа значи при купување на производите или електронско информирање за најновите понуди.

Обврска за заштита на вашите лични податоци

Ел Дорадо 05 (nakit.mk) се обрзува да обезбеди сигурност и заштита на вашите лични податоци согласно Законот за заштита на личните податоци.

Заштита на информациите од вашата платежна картичка

Информациите кои ги внесувате при плаќање на одреден производ или услуга преку платежна картичка не се зачувуваат во дата базата на nakit.mk. Овие трансакции се процесираат преку платежниот систем за процесирње на Халк Банка која е сертифицирана од Visa и MasterCard за процесирање на трансакции.

Кога извршувате плаќање и ги внесувате своите податоци, тие поминуваат преки HTTPS безбедосниот протокол на банката пеку користење на на Secure Socket Layer (SSL) технологијата. Единствените информации кои се видливи за нас се името и презимето на сопственикот на платежната картичка, последните 4 броеви од картичката и сумата на која е извршена трансакцијата.

 

Visit Us On FacebookVisit Us On Instagram