Храбрата Kika Aveiro, во соработка со фотографката Ерика Богоева и Nakit.mk.