Барање за рефундација

Бидејќи nakit.mk се грижи за своите верни корисници, доколку сакате да го остварите правото на рефундација, а имате реална и основана причина за тоа, ќе Ве замолиме да ни пишете меил на контакт адресата: nakitmkweb@gmail.com, со вашето име и презиме, денот кога настанала трансакцијата, уникатниот број на трансакцијата и причината заради која барате рефундација.

За побрза реакција, откако ќе го пратите барањето, потребно е да заѕвоните во Контакт Центарот и да не известите дека барањето е пратено на нашиот меил.

Контакт Центар: 078981703